กลอน

กลอน กวี รุ่งเรืองในสมัยรัตนโกสินทร์ ในสมัยพระเจ้าพุทธเลิศหล้าพลัยมี นัก กวี ไทย กวีคนสำคัญ เช่น พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย สุนทรภู่ กรมหลวงวรวงศ์สถิตย์ราษฎร์สนิท เป็นต้น โดยเฉพาะสุนทรภู่ เขาเป็นกวีที่ทำให้ฉันพัฒนาข้อในระดับสูงสุด กวีนิพนธ์สไตล์สุนทรภู่ได้รับการยอมรับว่าเป็นกวีที่ไพเราะและเป็นที่นิยมมากที่สุดจนถึงปัจจุบัน การจำแนกกลอน กลอนจำแนกตามฉันทลักษณ์ นัก กวี ไทย บทกวีฉันทลักษณ์ในวรรณคดีแบ่งได้เป็น 5 ประเภท โดยจำแนกตามจำนวนคำ จำแนกตามคำต่อท้าย คณะ คำต่อท้าย และนิทรรศการ จำแนกตามจำนวนคำ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ บทกวีมีจำนวนคำเท่ากันในแต่ละย่อหน้า (บรรทัดสูงสุด) ได้แก่ บรรทัดที่สี่ บรรทัดที่หก บรรทัดที่เจ็ด บรรทัดที่แปด และบรรทัดที่เก้า บทกวีระบุจำนวนคำโดยประมาณในย่อหน้า เช่น บทกวีดอกสร้อย บทกวีสำหรับศักดิ์วา บทกวีสำหรับบทกวี บทกวีสำหรับการเล่น บทกวีสำหรับ Nirat บทกวีสำหรับเพลงยาว บทกวีสำหรับเทพนิยาย และ บทกวีสำหรับชาวบ้าน กลอนสุภาพ […]

นิราศ ภูเขาทอง

นิราศ ภูเขาทอง เป็น หนังสือ นิราศ ภูเขาทอง ที่สุนทรภู่เขียนขณะบวชเป็นพระ ระหว่างการเดินทางไปสักการะเจดีย์ภูเขาทองในเมืองเก่า (จังหวัดอยุธยาปัจจุบัน) ในเดือนที่สิบเอ็ดของปีหนู (พ.ศ. 2371 หรือ พ.ศ. 2371) จากการบรรยาย บท กวี ถึงความรู้สึกไว้ทุกข์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในนิราต ภูเขาทอง แสดงว่าสุนทรภู่ยังคงจงรักภักดีต่อพระองค์มาโดยตลอด เนื้อหา จากการบรรยายไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ นิรัชภูเขาทอง แสดงให้เห็นว่าสุนทรภู่ยังคงภักดีต่อพระองค์และไม่เคยลืมความสุขที่เคยได้รับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สุนทรภู่กล่าวถึงความสุขในอดีตของเขาในสมัยรัชกาลที่ 2 ในบทนี้ สิ้นแผ่นดินสิ้นนามตามเสด็จ ต้องเที่ยวเตร็ดเตร่หาที่อาศัย แม้นกำเนิดเกิดชาติใดใด ขอให้ได้เป็นข้าฝ่าธุลี สิ้นแผ่นดินขอให้สิ้นชีวิตบ้าง อย่ารู้ร้างบงกชบทศรี เหลืออาลัยใจตรมระทมทวี ทุกวันนี้ก็ซังตายทรงกายมา เส้นทาง นิราศภูเขาทอง เริ่มต้นการเดินทางโดยเรือจากวัดราชบูรณะ กรุงเทพฯ ปลายทางคือเจดีย์ภูเขาทองในเมืองเก่า ที่ผ่าน คือ พระบรมมหาราชวัง วัดประโคนปาก โรงเบียร์ บางจาก บางพลู บางพลัด บางโพ บ้านยวน วัดเกมา ตลาดแก้ว ตลาดขวัญ […]