วรรณกรรม พระ อภัย มณี

พระ อภัย มณี  เป็นหนึ่งในวรรณกรรมไทยที่ยิ่งใหญ่ วรรณกรรม ไทย ชิ้นเอกของพระสุนทรโวหารหรือ สุ ทร ภู่ กวีผู้ยิ่งใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ แต่งเป็นกลอนเรื่องยาว 94 บทในหนังสือไทยเมื่อพิมพ์เป็นหนังสือ จะมีมากกว่าสิบสองร้อยหน้า ระยะเวลาของการประพันธ์ไม่ได้ระบุไว้อย่างแน่นอน แต่สุนทรภู่คาดว่าจะเริ่มเขียนได้ประมาณปี พ.ศ. 2366-2366 และเรียบเรียงอย่างไม่หยุดยั้งตลอดระยะเวลา เขียนเสร็จประมาณปี พ.ศ. 2388 รวมเวลากว่า 20 ปี

ไม่มีที่ไหนบันทึกไว้อย่างชัดเจน ผู้แต่งพระอภัยมณี สุนทรภู่เริ่มแต่งพระอภัยมณีตั้งแต่เมื่อไร? แต่จากการวิเคราะห์กวีนิพนธ์และข้อความอ้างอิงในงานอื่น ๆ ของสุนทรภู่ นักวิชาการสันนิษฐานว่าสุนทรภู่น่าจะเริ่มเขียนเกี่ยวกับพระอภัยมณีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 2 เมื่อพระองค์ถูกคุมขัง (น่าจะระหว่าง พ.ศ. 2264 ถึง พ.ศ. 2366) ค่อยๆ เรื่องย่อ พระอภัยมณี แต่งทีละสองเล่มและหยุดหลายครั้ง ตอนแรกเขียนเป็นหนังสือไทย 49 เล่ม แต่กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพสั่งให้เขียนต่อ สุดท้ายหนังสือไทยมี 64 เล่ม แต่มีความคิดเห็นทางวรรณกรรมบ้าง ว่าในเล่มต่อไปอาจไม่ใช่แค่สุนทรพจน์ของสุนทรภู่เท่านั้น สุนทรภู่คาดว่าจะหยุดเขียนเรื่องพระอภัยมณีประมาณปี พ.ศ. 2388 หลังการมรณภาพของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพที่อุทิศเวลามากว่า 20 ปีในการแต่ง

วิเคราะห์เนื้อเรื่อง

เนื้อเรื่องของ พระ อภัย มณี ส่วนใหญ่เป็นเหตุการณ์ในชีวิตของตัวละครพระอภัยมณี ตั้งแต่อายุ 15 ปี ลาออกไปศึกษาความรู้เหมือนเจ้าชายในวรรณคดีไทยอื่นๆ แต่วิชาพระอภัยมณีศึกษา ไม่ใช่คาถาหรือความรู้เกี่ยวกับการปกครองประเทศ กลับเป็นชั้นเรียนดนตรี เล่นขลุ่ย ซึ่งทำให้พ่อโกรธมากจนไล่เขาออกจากเมือง การผจญภัยของพระอภัยมณีเริ่มขึ้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พระอภัยและพระอนุชาคือศรีสุวรรณเดินเตร่ไปมาจนพบพราหมณ์สามคน ถูกจับโดยผีเสื้อทะเล อาศัยอยู่ด้วยกันจนมีบุตรชื่อสินสมุทร ให้พ่อของนางเงือกช่วยเธอหนีไปเกาะแก้วพิสดาร เรื่องย่อ พระอภัยมณี และได้ผสมพันธุ์กับอันเดดอีกครั้ง นั่นคือ กับนางเงือก เขามีลูกชายชื่อสุดสาคร ต่อมาพระอภัยมณีได้รับความช่วยเหลือจากผู้ปกครองของกรูดและตกหลุมรักกับธิดาของผู้ปกครองนางสุวรรณมาลี แต่เธอมีแฟนเป็นชาวต่างชาติจากลังกาแล้ว ความขัดแย้งนี้นำไปสู่สงครามครั้งใหญ่ระหว่างคริสตัลและลังกาเป็นเวลาหลายปี แต่ในที่สุดสงครามก็สิ้นสุดลงเมื่อนางละเวงวัลลาธิดาของกษัตริย์ลังกาซึ่งต่อมาได้กลายเป็นผู้ว่าราชการที่สวยงาม เธอตกหลุมรักพระอภัยมณีเอง หลังสงคราม พระอภัยมณีตัดสินใจเรื่องความไม่แน่นอนของโลกมนุษย์และได้บวช โดยมีภรรยาเป็นมนุษย์ 2 คน คือ นางสุวรรณมาลี และนางละเวง ได้บวชด้วย เรื่องต่อมาของพระอภัยมณีคือการผจญภัยของบุตรพระอภัยมณี โดยมีสุดสาครและนางเสาวกรเป็นตัวละครหลักเรื่อง The Story of Sudsakorn โดยเฉพาะในช่วง The Rise of Sudsakorn (พระอภัยมณี ตอนที่ 24-25) เป็นวรรณกรรมเด็กยอดนิยมอีกเรื่องหนึ่ง

ผลงานชิ้นเอก ของ กวีเอก สุทรภู่

พระอภัยมณีจัดได้ว่าเป็น วรรณกรรม ไทย ชิ้นเอกของ สุ ทร ภู่  และเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพราะโครงร่างของพระอภัยมณีทลายประเพณีวรรณคดีในสมัยโบราณ มีจินตนาการล้ำสมัยมากมาย และมีตัวละครจากหลากหลายเชื้อชาติ แสดงให้เห็นวิสัยทัศน์และการเปิดกว้าง กลอน สุดสาคร เข้า เมือง กา ระ เวก ความคิดสมัยใหม่ของผู้เขียนเปรียบได้กับความคิดในขณะเดียวกัน นักวิชาการหลายคนศึกษาบทกวีของพระอภัยมณีเพื่อเป็นแรงบันดาลใจ เชื่อมโยงแนวคิดสุนทรภู่กับวรรณคดีโบราณ ตลอดจนความรู้ภูมิศาสตร์สมัยใหม่ของกะลาสีเรือที่เข้ามาเมืองไทยในยุคค้าเศษเหล็ก นอกจากนี้ ความคิดที่สุนทรภู่แทรกเข้าไปในบทกวีทำให้งานนี้โดดเด่นและเป็นที่รู้จัก เพราะทุกคนใช้กวีเหล่านั้นเป็นคติสอนใจ เช่น กวีสมัยพระฤๅษี สุดสาคร เป็นต้น

เริ่มมีชื่อเสียง

เมื่อเข้าสู่ยุคการพิมพ์ สื่อของหมอสมิทธิ์ได้เผยแพร่พระอภัยมณีให้แพร่หลายยิ่งขึ้น ผู้แต่งพระอภัยมณี ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ความนิยมของเรื่องมีมากจนดร.สมิทธิ์สามารถขายบทกวีนี้ได้และขายดีจนมีเงินสร้างอาคาร เรื่องเล่า ร้อยแก้ว การ์ตูน ตลอดจนภาพยนตร์และละคร กวีนิพนธ์เรื่องพระอภัยมณีหลายเล่มได้รับการคัดเลือกให้รวมไว้ในรูปแบบการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ กลายเป็นคติสอนใจที่คนจดจำได้

ลักษณะคำประพันธ์

กวีเรื่อง พระ อภัย มณี ล้วนเป็นกวีที่สุภาพ ที่มีความถนัดเป็นพิเศษสำหรับกวีท่านนี้ ภาษาที่ใช้ก็เรียบง่ายตามแบบฉบับ สุ ทร ภู่  มีท่วงทำนองที่สวยงามอยู่เสมอ ทำให้เป็นที่นิยมในการอ่านแม้กระทั่งทุกวันนี้ พระอภัยมณีตามฉบับพิมพ์ของห้องสมุด มีความยาวทั้งสิ้น 24,500 กวี คิดเป็น 392,000 คำในกริยาวลี แต่ถ้านับตามความยาวทั้งหมด (รวมทั้งส่วนที่เสริมโดยสุนทรภู่ตามคำสั่งกรมหมื่นอัปสราสุดเทพ) จะมีความยาว 48,686 กวี นับเป็นหนังสือ วรรณกรรม ไทย กวีขนาดมหึมา และหนึ่งในบทกวีที่ยาวที่สุดในโลกที่เขียนโดยกวีคนเดียว ในแง่ของการดำเนินเรื่อง พระอภัยมณีมีโครงเรื่องเล็กๆ แทรกอยู่ระหว่างเหตุการณ์ นั่นคือจากเหตุการณ์หนึ่งไปสู่อีกเหตุการณ์หนึ่งด้วยเหตุและผล เป็นงานเขียนประเภทที่เขียนได้ต่อเนื่อง แต่สามารถบอกเหตุการณ์สำคัญหรือจุดไคลแม็กซ์ของเรื่องได้ ระหว่างกองทัพศรีลังกาและกองทัพพระอภัยมณีต่อสู้กันจนถึงขั้นเด็ดขาด จะต้องถูกบีบไปข้างหนึ่ง แต่สุนทรภู่ ก็สามารถคลี่คลายไคลแมกซ์นี้ได้อย่างสวยงาม

เรื่อง พระ อภัย มณี แบ่งบทประพันธ์ไว้ทั้งสิ้น 64 ตอน มีชื่อตอนดังต่อไปนี้

หลังเหตุการณ์พระอภัยมณีออกบวช มีผู้แต่งเรื่องต่อออกไปอีก เช่น นางเงือกได้ตัดหางและกลายเป็นมนุษย์ วรรณกรรมชิ้นเอกของสุนทรภู่ แต่นั่นไม่ใช่งานประพันธ์ของสุนทรภู่ ในฉบับพิมพ์ของหอพระสมุดจึงย่อเนื้อหาส่วนหลังเรียบเรียงเป็นร้อยแก้วบรรจุไว้ท้ายเล่ม วันนี้เรายกตอนเด่นๆ อย่าง พระ อภัย มณี หนี นาง ผีเสื้อ สมุทร

เรื่องย่อ พระ อภัย มณี หนี นาง ผีเสื้อ สมุทร

พระ อภัย มณี เคยอาศัยอยู่กับนางเสือสมุทร แปลงกายเป็นหญิงงามจนมีบุตรตาแดงชื่อสินสมุทร เหมือนช้างมีงาเหมือนผีเสื้อทะเล เรื่องย่อพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ เมื่อสินสมุทรอายุได้ 8 ขวบ เขาเปิดถ้ำเพื่อออกจากถ้ำ เจอนางเงือกจึงพาไปให้พระอภัยมณีดู นางเงือกขอชีวิตอาสาพาพระอภัยมณีหนีไปเกาะแก้วพิษด่าน เรื่อง ย่อ พระ อภัย มณี ตอน กำเนิด สุดสาคร ส่วนฝันร้ายของผีเสื้อทะเลที่นางฟ้าบินมาทำลายถ้ำจนเกือบตาย นางฟ้าก็ควักลูกตาลอยออกมา พระอภัยมณีจึงคิดแผนหลอกล่อให้เสียบุญรักษาศีล 3 วัน แล้วพระอภัยมณีและสินสมุทรก็หนีไปได้ด้วยความช่วยเหลือจากนางเงือกสองคน สามีภรรยา และบุตรสาวนางเงือก . ในส่วนของผีเสื้อทะเลที่ปฏิบัติตามศีลครบ 3 วันแล้ว เรื่องย่อสุดสาครผจญภัย ไม่ได้มาเฝ้าพระอภัยมณี เรื่องย่อพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ จึงขอแทรกแซงจากสินสมุทรเพื่อถ่วงเวลา น.ส.ไก่ฟ้าแห่งท้องทะเล เรื่อง ย่อ ของ พระ อภัย มณี อ่านมนต์สะกด มองไปไกล เห็นพระอภัย อภัย เลยไล่จับนางเงือกสองคนสามีภรรยาไปกินข้าว ส่วนนางเงือกที่เหลือ พระอภัยมณีหนีไปเกาะแก้วพิษดาน เมื่อผีเสื้อทะเลเข้ามาหาเธอและอาละวาด โยคีก็โยนทรายลงไปในเกลียวคลื่น ผีแห่งท้องทะเลก็กลัวและหนีไป

บทความแนะนำ